شهردار ناحيه ٤ با حضور در مسجدالنبي (ص)از خادم مسجد تقدير كرد. به گزارش روابط عمومی منطقه ٦ سرای محله اميرآباد در راستای تكريم و تجليل از خادمين و در جهت تشويق ، ترغيب و قدردانی اززحمات وتلاش های خادم نمازگزاران كه در شرايط سخت شيوع كرونا نقش به سزايی در حفاظت و حراست بهداشت عمومی ، ايمنی شهری وارايه خدمت به شهروندان داشته اند قدردانی كردند واقدام به تجليل از خادم مسجدالنبی (ص) با حضور شهردار ناحيه ٤ ، امام جماعت وهیات امنای مسجد، دبير شوراياری محله و مدير اجتماعی ناحيه ، مدير محله اميرآباد،و معتمدين محله كرد.