شب قدر
ویژه برنامه های لیالی قدر درمسجدالنبی (ص)

ویژه برنامه های لیالی قدر درمسجدالنبی (ص)

اقامه نمازجماعت،افطار،اقامه نمازهای قضاءبه جماعت،تلاوت قرآن،دعای جوشن کبیر،سخنرانی،مداحی ومراسم مذهبی از برنامه های مسجدالنبی امیرآبادشمالی درلیالی قدراست

× گفتگوی واتساپ با روابط عمومی مسجد النبی(ص)