جشنواره
مقرررات وجوایز اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویر

مقرررات وجوایز اولین جشنواره عکس رمضان در قاب تصویر

اهداف جشنواره:
روایت تصویری نیایش وآئین های ماه مبارک رمضان
نمایش وحدت ومعنویت در مسجد
مستندسازی سبک زندگی ایرانی واسلامی
تقویت نگاه هنرمندان نسبت به مسجد
دعوت به دوباره دیدن مسجد ازنگاه دوربین

× گفتگوی واتساپ با روابط عمومی مسجد النبی(ص)