تقوا
اقامه نمازعیدفطردرامیرآبادشمالی
اقامه نمازعیدفطردرامیرآبادشمالی

اقامه نمازعیدفطردرامیرآبادشمالی

نمازعیدسعیدفطرمحله امیرآبادشمالی به امامت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم اکبری برگزاروبه دلیل تکثرجمعیت ازحیاط مسجدالنبی به خیابان منتقل شد.

× گفتگوی واتساپ با روابط عمومی مسجد النبی(ص)