الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایته علی ابن ابي طالب و اولاده المعصومين صلواه الله عليهم اجمعيناعیاد قربان وغدیر یادآور دو حادثه تاریخی مهم در فرهنگ اسلامی وشیعی می باشد اول در عید قربان ،آنجا که نبی خدا ولایت الله را برخواسته خویش مقدم می شمارد ودوم درعید غدیر که پیامبر امامت جامعه اسلامی را […]

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایته علی ابن ابي طالب و اولاده المعصومين صلواه الله عليهم اجمعين
اعیاد قربان وغدیر یادآور دو حادثه تاریخی مهم در فرهنگ اسلامی وشیعی می باشد اول در عید قربان ،آنجا که نبی خدا ولایت الله را برخواسته خویش مقدم می شمارد ودوم درعید غدیر که پیامبر امامت جامعه اسلامی را به امام معصوم می سپارد.
هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود، آن روز عید است و چه نامی برازنده تر از این نام برای چنین روزهایی است؛ روزهایی که نفس را به تیغ اطاعت وپذیرش ولایت قربانی می کنند و گناه را بر آستان عصمت سر می برند تا عید بندگی و عبودیت را به یادگار نهند.