واحد فرهنگی مسجد النبی ضمن تبریک ایام برنامه های دهه تکریم و غبارروبی (دهه آخر ماه شعبان) جهت استقبال از رمضان المبارک و ماه مهمانی خدا برنامه های این ماه را به شرح ذیل اعلام کرد.۱- دهه آخر ماه شعبان قراءت مناجات شعبانیه بعد از نماز مغرب و عشاء۲-مراسم غبارروبی در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت […]

واحد فرهنگی مسجد النبی ضمن تبریک ایام برنامه های دهه تکریم و غبارروبی (دهه آخر ماه شعبان) جهت استقبال از رمضان المبارک و ماه مهمانی خدا برنامه های این ماه را به شرح ذیل اعلام کرد.
۱- دهه آخر ماه شعبان قراءت مناجات شعبانیه بعد از نماز مغرب و عشاء
۲-مراسم غبارروبی در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت بعد از نماز مغرب وعشاء
۳- دو جلسه مباحث بهداشت و تذکرات پزشکی روزه و ماه رمضان توسط دکتر حسین پور