جوان های عزیز، انس خود را با قرآن تقویت کنید

جوان های عزیز،انس خودراباقرآن تقویت کنید

جوان های عزیز، انس خود را با قرآن تقویت کنید

?رهبرانقلاب، صبح امروز:
? خدا را شکر میکنیم که بحمدالله ملّت ما به هدایت قرآنی اقبال کرده؛ یک روزی این جوری نبود. در دوران طاغوت، کشور ما، این خبرها نبود. این #انسباقرآن، این لذّت بردن از تلاوت قرآن، این سعی برای #حفظ_قرآن، این سعی برای فهمیدن مطالب قرآن نبود؛ امروز الحمدللّه جوانهای ما، قرآن را میخوانند با فهم، میفهمند چی دارند میخوانند. این را روز به روز باید تقویت کنید. ۹۸/۱/۲۶