خیابان کارگر شمالی -بعد از اتوبان جلال آل احمد-مقابل کوی دانشگاه تهران -نبش خیابان هفدهم -مسجد النبی (ص) شماره تلفن مسجد النبی امیر آباد۸۸۰۱۲۱۹۱ روئیت نقشه گوگل مپ

خیابان کارگر شمالی -بعد از اتوبان جلال آل احمد-مقابل کوی دانشگاه تهران -نبش خیابان هفدهم -مسجد النبی (ص)
شماره تلفن مسجد النبی امیر آباد
۸۸۰۱۲۱۹۱

روئیت نقشه گوگل مپ

موقعیت جغرافیایی مسجد النبی امیر آبادشمالی