خیابان کارگر شمالی (امیر آباد) -بعد از اتوبان جلال آل احمد-مقابل کوی دانشگاه تهران -نبش خیابان هفدهم -مسجد النبی (ص)
شماره تلفن مسجد النبی کارگر شمالی (امیر آباد) : ۸۸۰۱۲۱۹۱