برگزیدگان غدیر
تقدیرازبرگزیدگان مسابقه خطبه غدیردر مسجدالنبی(ص)امیرآبادشمالی
تقدیر از برگزیدگان مسابقه خطبه غدیر

تقدیرازبرگزیدگان مسابقه خطبه غدیردر مسجدالنبی(ص)امیرآبادشمالی

مراسم تقدیراز برگزیدگان مسابقه خطبه غدیردرمسجدالنبی(ص)امیرآبادشمالی: ازمجموع چهل وچهارنفرشرکت کننده دراین مسابقه به سه نفرازبرگزیدگان جوایزی اهداءشد. این مراسم همزمان باشب ولادت امام موسی کاظم(ع)پس ازاقامه نمازمغرب وعشاءبرگزارشدومنتخبین هدایای خودراازدست ،سه نفرازسادات حاضردرمسجددریافت کردند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم اکبری دراین مراسم با اشاره به اهمیت غدیر،ضمن تشکر ازکلیه شرکت کنندگان دراین مسابقه هدف ازبرگزاری آن راآشنایی بیشترباخطبه غدیر وبازخوانی تاریخ خواندو با همزمان بامیلادحضرت امام موسی کاظم(ع) به ویژگی های اخلاقی این امام بزرگوارپرداخت. امام جماعت مسجد النبی(ص)امیرآبادشمالی با اشاره ای به داستان زندگی شهید ثانی برکات خداباوری وخداخواهی راعزت ونور درکالبدروح انسان وجهان هستی خواند.

× گفتگوی واتساپ با روابط عمومی مسجد النبی(ص)