هیچ نوروزی نیست مگر آن که ما در آن روز منتظر فرج[ظهور قائم آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم؛ چرا که نوروز از روزهای ما و شیعیان ما است.
شورای فرهنگی مسجد النبی(ص) امیرآباد شمالی