همزمان با ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی (ع)ویژه برنامه های این شب در مسجد النبی امیرآباد شمالی برگزارخواهد شد.

همزمان با ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی (ع)ویژه برنامه های این شب در مسجد النبی امیرآباد شمالی برگزارخواهد شد.
مراسم احیاء در این مسجد از ساعت ۱۰/۳۰دقیقه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ودعای جوشن کبیر آغاز وسخنرانی ازساعت ۲۴ آغازخواهدشد.