اهداف جشنواره:
روایت تصویری نیایش وآئین های ماه مبارک رمضان
نمایش وحدت ومعنویت در مسجد
مستندسازی سبک زندگی ایرانی واسلامی
تقویت نگاه هنرمندان نسبت به مسجد
دعوت به دوباره دیدن مسجد ازنگاه دوربین

اهداف جشنواره:
روایت تصویری نیایش وآئین های ماه مبارک رمضان
نمایش وحدت ومعنویت در مسجد
مستندسازی سبک زندگی ایرانی واسلامی
تقویت نگاه هنرمندان نسبت به مسجد
دعوت به دوباره دیدن مسجد ازنگاه دوربین
محورهای جشنواره:
عبادت ونیایش
سفره های آسمانی
مسجد پایگاه مهرورزی
مراسم معنوی وشب های احیاء
نمازعیدسعیدفطر

جوایز جشنواره :
نفراول: پانزده میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
نفردوم:ده میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
نفرسوم :هفت میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
*ملاک داوری آثاردر این جشنواره براساس محتوا و زیبایی شناسی اثر ارزیابی میشودوتفاوتی در فرمت عکاسی با دوربین های حرفه ای ویا موبایل نمی باشد.
*به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان به مرحله داوری راه یابد ،گواهی حضور وهدیه فرهنگی اعطاء می گردد.
* به جهت تکریم روحیه تعهد پذیری و ارزش گذاری به زحمات برگزارکنندگان شرط دریافت جایزه منتخبان حضور شخص هنرمند منتخب در مراسم اختتامیه جشنواره است وامکان اعطای جوایز به نماینده ویا پست جایزه وجود ندارد،همچنین دبیرخانه هیچ گونه تعهدی نسبت به اعطای جوایز به غائبین مراسم اختتامیه ندارد.
*عکس ومشخصات صاحبان آثار منتخب در کتاب نمایشگاه چاپ خواهد شد.
*لینک PDF کتاب جشنواره درهمین سایت بارگذاری ونسخه فیزیکی در مراسم اختتامیه رونمایی می شود.
*نمایشگاه آثارمنتخب باحضور رسانه ها وشخصیت های فرهنگی وهنری برگزارخواهد شد.
ارسال آثار به صورت حضوری ومجازی قابل ارائه است .
مقررات جشنواره
هیات داوران(متشکل ازاساتید صاحب نام ومدرسین دانشگاه)
تماس بادبیرخانه :۶۶۵۷۲۰۰۰
شماره تماس درشبکه های مجازی:۰۹۱۲۹۳۶۶۵۱۸ 
پست الکترونیکی:darolfununfestival@gmail.com
نشانی دبیرخانه:میدان انقلاب،ابتدای خیابان آزادی ،جمالزاده جنوبی ،خیابان کلهر پلاک ۴۲ مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون
تلفن:۴-۶۶۵۶۶۰۵۲
نشانی اینترنتی :WWW.DAROLFUNUN.COM